Το τμήμα Επειγόντων Περιστατικών βρίσκεται στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.
Το ΤΕΠ εφημερεύει όλο το 24ωρο, προσφέροντας υποδοχή, διαλογή, διαχείριση όλων των επειγόντων που μεταφέρονται με το ΕΚΑΒ ή φθάνουν με ίδια μέσα.

Στην αντιμετώπιση αυτή περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του πάσχοντος ασθενούς, οι κατάλληλες κατά περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του οξέως προβλήματος και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής.Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ):
Τηλ: 2761360101Προϊσταμένη Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών: Χρονοπούλου Νικολέτα
Τηλ: 2761360161