Νέα - Ανακοινώσεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Κυπαρισσία 16/05/2024 
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίαςσας ανακοινώνει ότι έχουμε ορίσει ως ελεγκτές ιατρούς του ΕΟΠΠΥ».

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 04/04/2024 
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), αυξήθηκαν οι εθελοντές αιμοδότες το 2023 και οι μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν ήταν περισσότερες συγκριτικά με το 2022.

 

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 04/03/2024 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, αφού έλαβε
υπόψη του την υπ. αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 12386/28.02.2024 εγκριτική απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη:

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 12/12/2023  
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

Περισσότερα...