Νέα - Ανακοινώσεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Κυπαρισσία 12/12/2023  
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε. ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΗΣ κ. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 07/12/2023  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, αφού έλαβε
υπόψη του την υπ. αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023 εγκριτική απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη:

 

Περισσότερα...

Κυπαρισσία 12/05/2023  
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών (InternationalcouncilofNurses-ICN) και αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιμής και αναγνώρισης στο έργο και την προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.

      

Περισσότερα...