Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά ην ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Κεντρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων,  για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  49/2023  

 

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Βιολογικού Υλικού,  για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  45/2023