Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Διακήρυξη  υπ΄αριθμ.  2412/30-05-2019 διακήρυξη διαπραγμάτευσης που αφορά την προμήθεια Φίλτρων Αιμοκάθαρσης  για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Κυπαρισσίας  .

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2412/28-05-2019

 

 

Διακήρυξη  υπ΄αριθμ.  2361/28-05-2019 & 2366/28-05-2019 έγγραφα που αφορούν την έρευνα αγοράς για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας .

 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2361/28-05-2019

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2366/28-05-2019

 

Διακήρυξη  υπ΄αριθμ.  2342/27-05-2019 & 2345/27-05-2019 έγγραφα που αφορούν την έρευνα αγοράς για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας .

 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2342/27-05-2019

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2345/27-05-2019