Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά ην ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Κεντρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων,  για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  49/2023