Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 8009 Α’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ No 7453 ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ & ΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)