Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Διακήρυξη  υπ΄αρίθμ. 3148/12-07-2019  διακήρυξη διαπραγμάτευσης που αφορά την προμήθεια προγράμματος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας των ανοσοαιματολογικών εξετάσεων του τμήματος αιμοδοσίας  για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Κυπαρισσία 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  3148/12-07-2019

 

 

 

Διακήρυξη  υπ΄αρίθμ. 3149/12-07-2019  διακήρυξη που αφορά την ανοιχτή διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια αιμοστατικών ψαλιδιών υπερήχων  για την κάλυψη των αναγκών της Μ.Τ.Ν. της Ν.Μ. Κυπαρισσία 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  3149/12-07-2019

 

 

 

Διακήρυξη  υπ΄αριθμ.  2361/28-05-2019 & 2366/28-05-2019 έγγραφα που αφορούν την έρευνα αγοράς για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας .

 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2361/28-05-2019

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2366/28-05-2019

 

Διακήρυξη  υπ΄αριθμ.  2342/27-05-2019 & 2345/27-05-2019 έγγραφα που αφορούν την έρευνα αγοράς για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας .

 

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2342/27-05-2019

 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2345/27-05-2019