Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Μονίμων Συστημάτων Πυροπροστασίας και Φορητών Μέσων Πυρόσβεσης ,  για τις ανάγκες της Ν.Μ. Κυπαρισσίας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  14/2023  

 

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Αερόψυκτων Μηχανημάτων για τις ανάγκες της Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  13/2023