ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 4716/28-09-2021

4716/28-09-2021 διακήρυξη επαναληπτικής διαπραγμάτευσης που αφορά την προμήθεια Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ &  Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Ν.Μ. Κυπαρισσίας