Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 6678/2022