Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 43/2023