Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 47/2023