Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 49/2023

Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά ην ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης Κεντρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων,  για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  49/2023