Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 50/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που αφορά την ανάθεση Υπηρεσιών Συντήρησης των πολυθρόνων αιμοκάθαρσης,  για την κάλυψη των αναγκών της Ν.Μ. Κυπαρισσίας

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  50/2023