Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 55/2023