Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 6237/2023