Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 54/2023