Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό 60/2023