Νέα - Ανακοινώσεις

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

 

Κυπαρισσία 02/07/2024 
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας σε συνεργασία με την “CostaNavarino” και τους συνεργάτες της, διοργάνωσε εθελοντική αιμοδοσία, την Τετάρτη 26/06/2024.

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 02/07/2024 
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας σε συνεργασία με το MANDARINORIENTAL, COSTANAVARINOδιοργάνωσε την εθελοντική αιμοδοσία, στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου την Πέμπτη 20/06/2024.

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 16/05/2024 
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ:

«Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας- Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίαςσας ανακοινώνει ότι έχουμε ορίσει ως ελεγκτές ιατρούς του ΕΟΠΠΥ».

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 04/04/2024 
Γραφείο Αναπληρωτή Διοικητή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), αυξήθηκαν οι εθελοντές αιμοδότες το 2023 και οι μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν ήταν περισσότερες συγκριτικά με το 2022.

 

 

Περισσότερα...

 

Κυπαρισσία 04/03/2024 
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, αφού έλαβε
υπόψη του την υπ. αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 12386/28.02.2024 εγκριτική απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη:

 

Περισσότερα...