Δελτίο τύπου Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς

Η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, θέλοντας να συμβάλει στον περιορισμό της εξάπλωσης της επιδημίας..

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου