ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 12/10/2021_

Κυπαρισσία 12/10/2021


 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΩΡΕΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ"

 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

         Το Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας και η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας στην 10η συνεδρίασή τους, την 24.05.2021, απεδέχθη ομόφωνα τη δωρεά τουΣΩΜΑΤΕΙΟΥ <<ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ>> για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής  της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού  Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που αφορά :

 

α) Ενός τροχήλατου μόνιτορ για την παρακολούθηση ζωτικών σημείων με ενδείξεις κορεσμού οξυγόνου, σφίξεων, αρτηριακής πίεσης και ηλεκτροκαρδιογράφο για βρέφη και παιδιά

β) Ενός νεφελοποιητή φαρμάκων με συμπιεστή.

 

             Το Σωματείο παρέδωσε τον  παραπάνω  ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό , αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά έμπρακτα τη συμπαράσταση του στον αγώνα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας .

           Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εγώ προσωπικά ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη δωρεά, η οποία είναι σημαντική για την ομαλή λειτουργία  της Παιδιατρικής Κλινικής της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού  Νοσοκομείου Μεσσηνίας.



    Δημήτριος Λαμπρόπουλος
                 Αναπληρωτής Διοικητής
        Ν.Μ Κυπαρισσίας - Γ.Ν Μεσσηνίας