ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 23/11/2021

Κυπαρισσία 23/11/2021
 

ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ     ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Στις 12-11-2021, η Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας παρέλαβε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου δωρεά που αφορά ένα Κλίβανο (MEMMERTUN55 των 53 LIT), ο οποίος τοποθετήθηκε και εξυπηρετεί τις ανάγκες του τμήματος του μικροβιολογικού εργαστηρίου της μονάδας μας.

      Το μηχάνημα αυτό θα συμβάλει και θα συμπληρώσει τις προσπάθειες θωράκισης της μονάδας μας με ιατρικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ασθενών και πολιτών της περιοχής ευθύνης της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.

    Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Πελοποννήσου και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ.Νίκα Παναγιώτη ακόμα μια φορά για την άμεση ανταπόκριση και την συνεχή και έμπρακτη προσφορά του στην αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας.


    Δημήτριος Λαμπρόπουλος
                 Αναπληρωτής Διοικητής
        Ν.Μ Κυπαρισσίας - Γ.Ν Μεσσηνίας