ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 10/03/2022

Κυπαρισσία 10/03/2022
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενεργοποίηση πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων επικουρικού προσωπικού πλην ιατρών....

...Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://loipoepikouriko.moh.gov.grυποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας έχει ενεργοποιηθεί.

Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε  την Τρίτη 08-03-2022 στις 12.00 και η διαδικασία υποβολής θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 20-3-2022 στις 24:00  

 


    Δημήτριος Λαμπρόπουλος
                 Αναπληρωτής Διοικητής
        Ν.Μ Κυπαρισσίας - Γ.Ν Μεσσηνίας