ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
Τίτλος Υποέργου: Ενίσχυση του Γ.Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – Ν.Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ με επικουρικό προσωπικό για την
ανταπόκριση στην κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΣΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF