Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για τη Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας

 

Κυπαρισσία 07/12/2023  
 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας – Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας, αφού έλαβε
υπόψη του την υπ. αρ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π.64017/05.12.2023 εγκριτική απόφαση του
Υπουργείου Υγείας και έχοντας υπόψη:

 

      ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ PDF