Υποχρεώσεις ασθενών

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Υποχρεώσεις ασθενών:

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες λειτουργίας του Νοσοκομείου και να συνεργάζονται αρμονικά με το προσωπικό του. Πιο συγκεκριμένα:

• αν οι ασθενείς είναι ασφαλισμένοι σε κάποιο Ταμείο οφείλουν πριν από την μετακίνησή τους στην κλινική να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νοσηλείας στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
.
• οι ασθενείς οφείλουν να παρέχουν κάθε δυνατή πληροφόρηση σχετικά με το ιατρικό τους ιστορικό και να εκφράζουν καθαρά τις ανάγκες και τη θέλησή τους.
• οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται το ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό καθώς και τους άλλους ασθενείς.
• οι ασθενείς και οι επισκέπτες οφείλουν να τηρούν του κανόνες κοινής ησυχίας και να μη χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα, τηλεόραση και ραδιόφωνο (χωρίς ατομικά ακουστικά).
• δεν επιτρέπεται ο ασθενής να καπνίζει εντός του θαλάμου νοσηλείας. Αντιθέτως και εφόσον αυτό του το επιτρέπει ο θεράπων γιατρός, μπορεί να καπνίζει στους ειδικούς γι’ αυτό χώρους του Νοσοκομείου.
• τόσο οι ασθενείς όσο και οι επισκέπτες οφείλουν να συμβάλουν στη διατήρηση της καθαριότητας όλων των χώρων και να μη διατηρούν τρόφιμα και άνθη στους χώρους νοσηλείας.

• δεν επιτρέπεται ο ασθενής να εισέρχεται στα γραφεία των γιατρών ή άλλων Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, στους βοηθητικούς χώρους, όπου δεν έχουν καμία εντολή να μεταβούν, σε άλλους θαλάμους νοσηλείας και μάλιστα σ’ αυτούς όπου νοσηλεύονται λοιμώδη περιστατικά ή βαρέως πάσχοντες ή όπου αλλού τηρούνται όροι ασηψίας.