Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27613 60180

Το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού φροντίζει για κάθε θέμα που έχει σχέση με την οργάνωση της γραμματειακής στήριξης σύμφωνα με τις αποφάσεις της διοίκησης και των άλλων υπηρεσιών του νοσοκομείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου , τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για την διεκπεραίωση του έργου της Νοσηλευτικής Μονάδας.

 

Επίσης φροντίζει για την διακίνηση πιστοποιητικών Νοσηλείας Ασθενών και πιστοποιητικών Ασθενών που εξετάσθηκαν στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείου. Φροντίζει για την αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων και εντύπων των υπηρεσιών του Νοσοκομείου και για την διακίνηση αυτών.


Προϊσταμένη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού: Κωνσταντοπούλου Γεωργία

Τηλ: 27613 60180