Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27613 60102

Το Τμήμα Κίνησης Ασθενών βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου της Νοσηλευτικής Μονάδας.

Αρμοδιότητα του τμήματος είναι, η φροντίδα για την έκδοση εισιτηρίων για την εισαγωγή των ασθενών, την έκδοση των εξιτηρίων. Φροντίζει για την λογιστική παρακολούθηση των νοσηλευομένων, τη χρέωση δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Επίσης τηρεί λεπτομερή στατιστικά στοιχεία της νοσηλευτικής κίνησης. Χορηγεί πιστοποιητικά στους ασθενείς, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Έχει την ευθύνη της φύλαξης και σωστής αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.


Υπεύθυνη Τμήματος Κίνησης Ασθενών: Γερμανού Παναγιώτα

Τηλ: 27613 60102

27613 60113