Γραφείο Πρόληψης και Αγωγής Υγείας

Προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ασθενών, των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού

Σκοπός του Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και προαγωγή της υγείας των ασθενών, των εργαζομένων και του τοπικού πληθυσμού.Η Αγωγή Υγείας αποτελεί σημαντικό μέρος της Δημόσιας υγείας και αφορά στην παροχή εκπαίδευσης και γνώσης για την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στοχεύοντας στην πρόληψη και προαγωγή της υγείας.


Τα προγράμματα και οι δράσεις του Γραφείου υλοποιούνται με την συμμετοχή και συνεργασία των κλινικών τμημάτων και υπηρεσιών της Νοσηλευτικής Μονάδας, φορέων προαγωγής υγείας, κέντρων υγείας.


Σκοποί και Στόχοι του Αυτοτελούς Γραφείου Πρόληψης και Αγωγής Υγείας  αποτελούν:

·         Ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης στο χώρο της Νοσηλευτικής Μονάδας (ασθενείς και κοινό που λαμβάνει υπηρεσίες υγείας).

·         Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στο προσωπικό της Νοσηλευτικής Μονάδας.

·         Ο σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων πρόληψης και αγωγής υγείας στο κοινό της ευρύτερης κοινότητας της Νοσηλευτικής Μονάδας σε συνεργασία με τα κέντρα υγείας και τους δήμους της περιοχής.

·         Η συνεργασία και συμμετοχή στο Εθνικό και Διεθνές Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας για την ανάπτυξη προγραμμάτων προαγωγής Υγείας.