Φαρμακείο

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Το Φαρμακείο στεγάζεται σε ξεχωριστό χώρο από το κτίριο της Νοσηλευτικής Μονάδας.

Αρμοδιότητες του είναι η παραγγελίες φαρμάκων και ναρκωτικών – εισαγωγή νέων φαρμάκων, παραγγελίες αντιδραστηρίων και υγειονομικού υλικού, θέματα συμβάσεων, διεκπεραίωση τιμολογίων, παραλαβές φαρμάκων και υλικού, κάλυψη  των αναγκών σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων της Νοσηλευτικής Μονάδας.


Οι εξωτερικοί ασθενείς και οι άποροι μπορούν να εξυπηρετηθούν καθημερινά.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 27613 60241