Καρδιολογική Κλινική

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Η Καρδιολογική Κλινική στεγάζεται στο ισόγειο της Νοσηλευτικής Μονάδας.

Καλύπτει καθημερινά το ΕΙ αντιμετωπίζοντας επείγοντα, τακτικά και χρόνια περιστατικά εξυπηρετώντας αρκετό πληθυσμό κατοίκων.


 

Στην κλινική μας αντιμετωπίζεται σχεδόν όλο το φάσμα των παθήσεων.

 


 

Επιμελητής Β΄: Χρονόπουλος Βασίλειος

Επιμελητής Β΄: Σβορώνος Διονύσιος

Τηλ: 27613 60114