Ακτινοδιαγνωστικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360127

Μαιευτική Κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360137

Μικροβιολογικό

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  2761360108 

Μον.Τεχνητού Νεφρού

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360181-183  

Οδοντιατρείο

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360107

Ορθοπεδική Κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360243

Παθολογική κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360139

Παιδιατρική Κλινική

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360158

Πρόληψης Αγωγής Υγείας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2761360121 

Χειρουργική Κλινική

Η Χειρουργική Κλινική της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας...

4716/28-09-2021 διακήρυξη επαναληπτικής διαπραγμάτευσης που αφορά την προμήθεια Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ &  Β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της Ν.Μ. Κυπαρισσίας