Έκτακτη επιχορήγηση ύψους 175.000 προς την Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την ανάγκη αντιμετώπισης του COVID-19

 

Δείτε ολόκληρο το δελτίο τύπου