Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας

Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας
× Δημόσια διαβούλευση Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Τεχνικές προδιαγραφές ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

3 Χρόνια 10 Μήνες πριν - 3 Χρόνια 10 Μήνες πριν #2 από kyparissiahosp
     ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 8/11/2018                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ.  5620

Τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια & εγκατάσταση ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ στην Ν.Μ. Κυπαρισσίας 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επισκεφτεί τον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ στην ιστοσελίδα των «Διαβουλεύσεων» και να συμμετάσχει στην 1η Δημόσια Διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση «ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ» στην Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας.

Οι παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται απευθείας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση Σχολίου». Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στον ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ.   

Επισυνάπτεται ο πίνακας των τεχνικών προδιαγραφών.  
 
                                       
                                                                                                Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                                                                                        
                                                                                                       ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΕΝΤΕΣ 

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF

    
Συνημμένα:

Παρακαλούμε Σύνδεση για να συμμετάσχετε στη συζήτηση.